Sydänryhmä

Sydänpotilaiden, sepelvaltimotautia sairastavien sekä korkeasta verenpaineesta kärsivien liikunnallinen kuntoutus

on fysioterapeutin ohjaamaa yksilö- tai ryhmäliikuntaa sekä suorituskyvyn arviointia ja liikuntaohjausta.

Liikunnallisessa kuntoutuksessa asetetaan suorituskykyyn suhteutettuja tavoitteita ja edistymistä seurataan järjestelmällisesti. Sydänpotilaan liikunnallisen kuntoutuksen tarve ja siihen liittyvät erityispiirteet määräytyvät lääkärin arvioinnin perusteella.