Työfysioterapia

Työfysioterapeuttien asiantuntemukseen kuuluvat fyysinen kuormittuminen työssä, kuormittumisen arviointi sekä työn ja työympäristön kehittäminen ergonomiatietoa soveltaen.

Työ painottuu terveyden edistämiseen ja työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Työfysioterapeuttien keskeisiä toimintamuotoja ovat:

  • työn fyysisen kuormittavuuden ja sen terveydellisen merkityksen arviointi
  • uusien työskentelytilojen ja -välineiden suunnitteluun osallistuminen
  • fyysisen työn ja työympäristön kehittämiseen osallistuminen
  • työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen heidän omassa työympäristössään opastamalla valitsemaan sopivia työasentoja, -tapoja ja -liikkeitä sekä ohjaamalla sujuvaan työskentelyyn
  • työterveyshuollon moniammatillisiin kuntoutusprosesseihin osallistuminen mm. kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutukseen ohjaus ja seuranta.